Зміни у порядку декларування: новели антикорупційного законодавства


    Поряд із посиленням відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, зміни антикорупційного законодавства, що відбулися у цьому році, стосуються також  порядку здійснення фінансового контролю. Окремі із цих змін уже набули чинності, решта вступають в силу з 1 січня 2014 року.

    Що ж нового з’явилося у законі?

     По перше, стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» доповнена визначенням суб'єкта декларування.      Так, суб'єктами декларування є особи, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. До цих осіб закон відніс  усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посадових осіб юридичних осіб публічного права (тобто посадових осіб підприємств, установ організацій, які створені за рішенням органів державної влади чи органів місцевого самоврядування).

    Строки подання декларації не змінилися. Декларація подається щорічно до 1 квітня, а якщо в особи не було можливості подати декларацію через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, то декларація подається до 31 грудня.

    Новими є положення закону щодо декларування доходів особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Такі особи при звільненні повинні подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.  Тобто, якщо особа подала декларацію до 1 квітня 2013 року за період з 1 січня до 31 грудня 2012 року і звільняється з посади 1 жовтня 2013 року, то за період з 1 січня до 1 жовтня 2013 року вона повинна подати декларацію.

    Крім того, закон покладає обов’язок на суб'єктів декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік у порядку визначеному законом.

    Зазначені новели внесені до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» згідно із Законом України від 14 травня 2013 року N 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» і набули чинності 9 червня цього року.

     З 1 січня 2014 року набудуть чинності норми зазначеного вище закону, які регламентують питання контролю за поданням декларацій. Зокрема, передбачається, що декларації перевірятимуться  стосовно фактів своєчасності їх подання; на наявність конфлікту інтересів; а також проводитиметься  логічний та арифметичний контроль декларацій.

    Перевірка факту своєчасності подання декларації буде здійснюватися протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

     Перевірка на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування буде здійснюватися протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягатиме у порівнянні службових обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами.

      Логічний та арифметичний контроль декларації буде здійснюватися протягом тридцяти днів з дня подання декларації у спеціально визначеному порядку. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок, буде невідкладно письмово повідомлено про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію.

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)