Відкриття місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги - новий етап у забезпеченні безоплатної правової допомоги для населення.


1 липня 2015 року в Україні стартував широкомасштабний соціальний проект Міністерства юстиції України, Координаційного центру з надання правової допомоги за участю урядів Канади та України з відкриття 100 додаткових центрів безоплатної правової допомоги.

На території Хмельницької області розпочали функціонувати  4 місцеві Центри: Хмельницький за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 (охоплює Хмельницький, Віньковецький, Волочиський, Городоцький Деражнянський, Летичівський, Старосинявський, Ярмолинецький райони, м. Хмельницький), Кам’янець-Подільський за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Пушкінська, 44 (охоплює Кам'янець-Подільський, Дунаєвецький, Новоушицький, Чемеровецький райони, м. Кам'янець-Подільський),  Старокостянтинівський за адресою м. Старокостянтинів, вул. Миру, 1/2 (охоплює  Старокостянтинівський, Красилівський, Теофіпольський райони, м. Старокостянтинів) та  Шепетівський за адресою: м. Шепетівка, вул. Небесної Сотні, 44 (охоплює  Шепетівський, Білогірський, Ізяславський,  Полонський, Славутський райони, м. Шепетівка, м. Нетішин, м. Славута).

Центри забезпечують доступ громадян до безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види правових послуг, які зазначенні у частині 2 статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

Робота Центрів орієнтована на надання правових послуг  соціально вразливим  категоріям населення.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

Правову допомогу в Центрах надають адвокати, які пройшли конкурсний відбір та включені до локальних реєстрів адвокатів(на сьогоднішній день проведено 7 таких  конкурсів, відібрано близько 190 адвокатів у нашому регіоні).

Слід зауважити, що Центри забезпечують доступ до правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, а також надають захист потерпілим у кримінальному провадженні.

Порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги визначено статтею 18 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», згідно з якою разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа або законний представник особи повинні подати документи, що підтверджують належність особи або осіб, стосовно яких звертається законний представник, до однієї з вразливих категорій осіб.

Відповідно до Закону звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, подаються їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи (дитини).

 Пункт 5 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 26 червня 2015 року № 160 містить перелік документів, які особа, що звертається до Центру надання вторинної правової допомоги, має подати разом із заявою:

У разі звернення до місцевого центру:

1)осіб, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-       реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за формою, встановленою у Додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345, зареєстрованим у Мін’юсті 6 жовтня 2006 року за № 1098/12972.

Зазначена довідка видається органами соціального захисту населення та підтверджує, що особа перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує соціальну допомогу, як малозабезпечена особа та розмір такої допомоги. Наявність такої довідки підтверджує, що особа, яка звернулася за правовою допомогою, є суб’єктом права на неї.

У разі відсутності зазначеної довідки такими особами подаються:

-     довідка про склад сім'ї;

-     довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;

-     довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати – у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;

-     довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби – у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб.

У такому випадку уповноважена службова особа місцевого центру самостійно обчислює середньомісячний сукупний дохід сім’ї особи, яка звернулася за наданням правової допомоги.

Особа, яка звернулася за отриманням правової допомоги, має на неї право у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї такої особи є нижчим від суми прожиткового мінімуму сім’ї такої особи;

2) інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-       реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

-       довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії.

3) законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;

-       реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

-       реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім'ї (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) (за наявності);

-       рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

-       заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

-       спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності).

4) осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);

-       довідка про звернення за захистом в Україні;

-     рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності).

5) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-     реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       посвідчення встановленого зразка.

6) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-    реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       посвідчення встановленого зразка;

-     посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання – у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

7) осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-     реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка.

8) осіб, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-     реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-     ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

9) опікунів або піклувальників осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;

-    реєстраційний номер облікової картки платника податків опікунів або піклувальників (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

-      реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

-       рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

-       копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності).

10) осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

-      реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

-     реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-   документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) – у разі наявності;

-       копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

11) осіб, реабілітованих відповідно до законодавства, до звернення додаються:

-       паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-     реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

-       посвідчення про право на пільги реабілітованих.

Звертаємо увагу, що перелік документів, передбачений Методичними рекомендаціями, не є вичерпним, особа, яка бажає отримати безоплатну вторинну правову допомогу, має право подати будь-який інший документ, який підтверджує її належність до суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу. У разі якщо дитина звертається до центру особисто, кожний такий випадок розглядається директором місцевого центру індивідуально.

У разі відсутності у особи, яка звернулася до місцевого центру за безоплатною вторинною правовою допомогою, довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги як малозабезпеченої особи, такою особою подається, зокрема, довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців, що видається, як правило, роботодавцем за основним місцем роботи.

Якщо така особа подає довідку про доходи, отриману від органів державної фіскальної служби за останній квартал, уповноважена службова особа місцевого центру для здійснення обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї особи, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, використовує формули, визначені Методичними рекомендаціями. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім’ї особи, яка звернулася про надання безоплатної вторинної правової допомоги, розраховується шляхом ділення суми сукупного доходу сім’ї, вказаного у відповідних підтвердних документах, на 3 місяці.

Таким чином, варто прийти до висновку, що інколи для громадян недостатнім є надання правових послуг на рівні інформації, роз’яснень норм чинного законодавства та консультацій (тобто безоплатної первинної правової допомоги), людині необхідно ефективно захищати свої права, а це можливо лише за участі кваліфікованих захисників – адвокатів. Тому, важливість саме вторинної правової допомоги, не викликає сумніву. Відкриття Центрів є важливим етапом у побудові справедливого суспільства, у якому буде забезпечено рівний доступ до правосуддя усіх категорій громад.