Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на державну реєстрацію актів цивільного стану


     У зв'язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі, Донецькій та Луганській областях, в Україні з'явились внутрішньо переміщенні особи. Відповідно до статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" внутрішньо переміщеною особою є громалянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Даним Законом встановлено гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, зокрема статтею 9 передбачено право таких осіб на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування.
     У зв'язку із неможливістю виконання повноважень відділами державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей в районі проведення антитерористичної операції, їх повноваження здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за межами цих територій. Кожен громадянин України, який переселився з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної опереції, має право звернутись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на його вибір для вирішення питань, що входять до їх компетенції. При цьому, є незмінними вимоги законодавства України щодо правил проведення державної реєстрації актів цивільного стану та порядку внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
     Однак, неодноразово виникали питання щодо визнання документів, які є підставою для державної реєстрації народження або смерті, що були видані медичними закладами Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та району проведення антитерористичної операції, так як дані документи не відповідають формам медичного свідоцтва про народження, лікарського свідоцтва про смерть та фельдшерської довідки про смерть, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 №545, які відповідно до частини четвертої статті 13 та статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” є підставою для проведення державної реєстрації народження або смерті. Тому, у разі відсутності медичних документів, за формами затвердженими вищевказаним наказом, підставою для державної реєстрації народження або смерті є виключно рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи в певний час.