Нововведення в законодавстві України, щодо військовослужбовців та членів їх сімей


 

    З огляду на зміни в законодавстві України, за останній місяць органами державної влади вживалися заходи щодо посилення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, зокрема: Законом України від 05 червня 2014 року № 1316-VII «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», підвищено соціальні гарантії військовослужбовцям та членам їх сімей в особливий період.

    Відповідними змінами передбачається, що період проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

    Також членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях.  Порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також військовими формуваннями, правоохоронними і розвідувальними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями.

    Також, звернемо увагу, що змінами внесеними законом України від 20 червня 2014 № 1543-VII«Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначено що, діти військовослужбовців відтепер матимуть переваги при вступі до ВНЗ.

    У відповідності зі змінами до Закону:

  • особа, у якої один з батьків є військовослужбовцем, який має вислугу в 20 років і більше;
  • особа, у якої один з батьків є громадянином, звільненим з військової служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів, вислуга років якого також становить 20 років і більше;
  • особа, у якої один з батьків став інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, користується переважним правом зарахування до вищих навчальних закладів військового профілю.

    Правом переваги при зарахуванні до навчальних закладів країнина навчання за рахунок коштів місцевого чи державного бюджету користуватимуться особи, у яких один із батьків-військовослужбовців (усиновлювачів) загинув чи визнаний судом зниклим безвісти.

    Такими перевагамизазначені особи матимуть змогу скористатися продовж 3 років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти, зазначається у документі.

    Законом України від 01 липня 2014 року №1547-VII «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визнано учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, осіб рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством. Вищеназваним особам гарантуються пільги, передбачені статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

    Законом також пропонується делегувати Кабінету Міністрів України повноваження щодо визначення порядку надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам.

    Раніше військовослужбовці Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони України, цивільні спеціалісти Міністерства оборони не мали права на отримання статусу учасників бойових дій. Цим законом регламентується надання такого статусу, в тому числі і співробітникам Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, цивільним співробітникам Міноборони.

    10 липнянабув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно з цим актом дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту» тепер поширюється також на сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

    До членів сімей осіб, зазначених у цій статті, належать:

  • утриманці загиблого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
  • діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

    Ці особи, мають право на пільги передбачені в статті 15 ЗаконуУкраїни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».