Новини

Розірвання договору оренди землі !

Розірвання договору оренди землі !
?? 26.09.2022 набрав чинності зміни до Закону України «Про оренду землі», прийняті Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» № 2255-IX від 12.05.2022.
Так, частину третю статті 31 Закону України «Про оренду землі» доповнено новими другим і третім реченнями такого змісту: «Правочин про розірвання договору оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за яким є юридична особа приватного права (крім акціонерного товариства, повного та командитного товариства), є значним правочином та потребує попереднього прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи рішення про надання згоди на його вчинення (крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним). У разі неприйняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом юридичної особи рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину (крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним) такий правочин є нікчемним».
?? Відповідно до частини 8 статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.
?? Таким чином, з 26.09.2022 додатково до договору про розірвання оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за яким є юридична особа приватного права (крім акціонерного товариства, повного та командитного товариства) має бути обов’язково подано рішення загальних зборів (іншого вищого органу управління) про надання на це згоди ( ?? вимог до оформлення такого рішення не визначено) ??
?? Ця норма НЕ застосовується, якщо у статуті юридичної особи передбачено, що відповідний правочин не є значним .
При цьому нагадуємо, що навіть станом на сьогодні (а саме з 02.11.2019 відповідно до закону № 159-IX від 03.10.2019) норми частини 6 статті 18 закріплюють, що перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.