Новини

Недійсність шлюбу!

Недійсність шлюбу!
Шлюб ??????????????????????— це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація шлюбу повинна проводитись згідно з вимогами Сімейного кодексу України, де зазначено, що шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у 18 років та ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.
?Недійсність шлюбу - це правова санкція, яка застосовується до подружжя внаслідок порушення ними встановлених законом умов укладення шлюбу і яка передбачає втрату таким шлюбом правової сили.
?Підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, а саме: досягнення шлюбного віку (18 років); добровільність шлюбу (Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається); Одношлюбність (Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу.); неможливості перебування в шлюбі (У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення). Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з вищевказаними особами (одношлюбність, неможливість (родичі), недієздатність).
?Шлюб визнається недійсним за рішенням суду: якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка або у разі його фіктивності, а також між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною; між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; з особою, яка приховала свою тяжку хворобу; з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.
??Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя.
??Шлюб не може бути визнаний недійсним у разі: вагітності дружини, народження дитини в усиновлювача та усиновленої ним дитини, двоюрідних брата та сестри, тітки, дядька та племінника, племінниці, в особи, яка не досягла шлюбного віку, якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб.