Новини

Прийняття та видача документів для проставлення апостиля!

Прийняття та видача документів для проставлення апостиля!

Апостиль – це стандартизований сертифікат чи штамп (який носить назву Apostille). Документи, на яких проставлений апостиль, не потребують додаткової легалізації та повинні визнаватися на будь-якому державному рівні в країнах-учасницях Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 05.10.1961 року.
Для проставлення апостиля нотаріуси здійснюють прийом офіційних документів, що видаються органами юстиції та судами, а також документів, що оформляються нотаріусами України, (крім виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

????Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля передається державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яким сформовано таку виписку, до територіальних органів Міністерства юстиції України.

????Проставлення апостиля на вказаних документах здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до нотаріуса.

Проставлення апостиля проводиться за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів у такому порядку:
??прийняття нотаріусом документів;
??розгляд документів Міністерством юстиції України;
??проставлення апостиля або відмова у його проставленні Міністерством юстиції України;
??видача нотаріусом документів за результатом розгляду заяви про проставлення апостиля.