Новини

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин щодо надання роз’яснення щодо діяльності центру надання адміністративних послуг та сприяння у реєстрації права власності на земельну ділянку (інформація станом на 07.04.2020 р.)
 
Відповідь. Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулюються, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі – Порядок).
 
Так, відповідно до частини першої статті 2 Закону, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
Пунктом 6 Порядку передбачено, що державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, крім випадків, передбачених Порядком.
 
Згідно статтей 6 та 10 Закону, державну реєстрацію прав проводять державні реєстратори, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міською, районною, районною у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, а також нотаріуси. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
 
Частиною п’ятою статті 3 Закону передбачено, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться, зокрема,  в межах області за місцезнаходженням нерухомого майна.
 
Звертаємо увагу, що згідно частини четвертої статті 20 Закону, заява про проведення реєстраційних дій, надання інформації з Державного реєстру прав не приймається в разі:
1) відсутності документа, що підтверджує оплату адміністративних послуг, або внесення відповідної плати не в повному обсязі;
2) невстановлення особи заявника чи обсягу його повноважень на подання відповідної заяви;
3) відсутності в Державному земельному кадастрі відомостей про земельну ділянку (у разі державної реєстрації прав на земельну ділянку).
 
Разом з тим, відповідно до статті 37 Закону рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю, або до суду.
 
При цьому, звертаємо увагу, що територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора та на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації, в межах території на якій здійснюють свою діяльність.
 
Скарга, яка подається на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України або його територіальних органів, обов’язково  має відповідати вимогам передбачених частиною п’ятою статті 37 Закону:
- повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
-  реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
- зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
-  викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
-  відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;
-  підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
 
До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
 
З огляду на викладене, заявник із належно оформленою скаргою на дії/бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність на території Житомирської області може звернутись до Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) за наявності документів, які підтверджують подання/ реєстрацію заяви про державну реєстрацію речового права на земельну ділянку, або письмової відмови державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації у прийнятті поданих на державну реєстрацію документів.