Новини


КзРЗГ 19 Лютого 2020 р.

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!

  До Центрально-Західного МУ МЮ (м. Хмельницький) звернувся громадянин з питанням щодо процедури реєстрації громадської організації (інформація станом на 19.02.2020) 

   Відповідь. Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, порядок утворення, діяльності та припинення громадських об’єднань визначені Законом України «Про громадські об’єднання». 

Громадським об’єднанням є добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
 
Таке об’єднання може створюватися у формі громадської організації (засновниками або членами є фізичні особи) або громадської спілки (засновниками юридичні особи, а членами можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи), а кількість засновників не може бути меншою за 2 осіб.
 
Громадське об’єднання може здійснювати діяльність як зі статусом юридичної особи (непідприємницьке товариство, тобто основною метою не є одержання прибутку) так і без такого статусу. Різниця полягає в тому, що  громадське об’єднання зі статусом юридичної особи на відміну від громадського об’єднання без такого статусу може:
• створювати відокремлені підрозділи;
• здійснювати підприємницьку діяльність;
• бути учасником цивільно-правових відносин;
• брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;
• засновувати ЗМІ, тощо.
 
До того ж на громадське об’єднання зі статусом юридичної особи покладено обов’язок ведення фінансової документації та звітування до відповідних контролюючих органів державної влади.
 
Варто зазначити, що Законом України «Про громадські об’єднання» не регулюється діяльність політичних партій, релігійних організацій, непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів,  непідприємницьких товариств (які не є громадськими об’єднаннями), утворених на підставі інших законів тощо.
 
Засновниками громадського об’єднання можуть бути  дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації — 14 років.
 
Щодо громадської спілки, то за Законом її засновниками  можуть бути будь-які юридичні особи приватного права, окрім як політичні партії, юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення, юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа, юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
 
Громадське об’єднання вільно обирає територію діяльності в т.ч. може діяти на всій території України незалежно від того, чи отримало воно статус всеукраїнського. 
 
Основні процедури реєстрації громадської організації – юридичної особи регулюються  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», де визначені деякі особливості, які слід мати на увазі.
 
Для реєстрації громадської організації чи громадської спілки – юридичної особи протягом 60 днів з дня їх утворення  необхідно подати (особисто або надіслати поштою) пакет документів, оформлених українською мовою, до відповідного реєструючого органу (відділи державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції в областях). 
 
Крім того, відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - Порядок), затвердженого наказом  Міністерства юстиції України від 09 лютого  2016 року  № 359/5, державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, тобто до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», які забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації.
 
На державну реєстрацію громадської спілки/організації зі статусом юридичної особи подаються наступні документи:
1) Заява (форма 1, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (подаються лише заповнені сторінки), до якої додаються:
2) Примірник протоколу установчих зборів засновників (вимоги до Протоколу визначаються у ст.9 Закону України «Про громадські об’єднання»);
3) Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників ;
(п.11 ст.8 Закону України «Про громадські об’єднання»), 
4) Установчий документ (статут) (вимоги до статуту визначаються у ст.11 Закону України «Про громадські об’єднання»);
5) відомості про керівні органи громадського об’єднання (зазначаються ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 
За проведення державної реєстрації створення громадської організації адміністративний збір не стягується. 
 
Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Проведення державної реєстрації включає також формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів, а також видачу за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії.
 
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)