Новини


УПРПО 20 Січня 2020 р.

Державний реєстратор вчинив незаконні діяння? Віднови порушені права!

Державний реєстратор вчинив незаконні діяння? Віднови порушені права!

Державний реєстратор вчинив незаконні діяння? Бажаєте поновити свої порушені права? В такому випадку вам необхідно звернутися до постійно діючих Колегій з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, які утворюються та функціонують при Міністерстві юстиції України та при його територіальних органах.

Скарги у сфері державної реєстрації, щодо державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей розглядає Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації при Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції  (м. Хмельницький).

Скарга у сфері державної реєстрації подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;

3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

4) якщо порушення у сфері:

 державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується, а також відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;

5) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Слід врахувати, що до компетенції Міністерства юстиції України віднесено розгляд скарг:

1) якщо це речові права на нерухоме майно: на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір); якщо справа стосується державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі судового рішення);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:

1) якщо це речові права на нерухоме майно: на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора; якщо справа стосується державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

У разі надходження скарги, суб’єкт її розгляду не пізніше НАСТУПНОГО РОБОЧОГО ДНЯ має встановити певні підстави, перелік яких також розширився, а саме:

  • оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом;
  • наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або затвердження мирової угоди сторін;
  • наявність інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;
  • наявність рішення Мін’юсту чи його територіального органу з такого самого питання;
  • здійснення Мін’юстом чи його територіальним органом розгляду скарги з такого самого питання від того самого скаржника;
  • подання скарги особою, яка не має на це повноважень;
  • закінчення встановленого законом строку подачі скарги;
  • розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції Мін’юсту чи його територіального органу;
  • встановлення необхідності пересилання її за належністю Мін’юсту чи іншому територіальному органу.

У разі встановлення органом юстиції вищезазначених підстав, він має право відмовити у розгляді скарги протягом 10 робочих днів. Однак, якщо ця підстава - це недотримання вимог оформлення скарги, то заявник може звернутися повторно з дотриманням встановлених строків, усунувши необхідні недоліки. Слід врахувати, що скарга розглядається і вирішується у місячний термін.

Для розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально Мін’юст чи відповідний територіальний орган своєчасно повідомляє про час і місце з0асідання та запрошує скаржника, державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіальний орган Мін’юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей реєстрів.

У разі виявлення під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації адміністративного правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 166-11 та 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Мін’юст чи відповідний територіальний орган складає протокол про адміністративне правопорушення. Новелою є і те, що державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання копії рішення Мін’юсту чи його територіального органу, зобов’язана прибути до Мін’юсту чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Відповідальність за адміністративне правопорушення у сфері державної реєстрації передбачає накладення штрафу на відповідних посадових осіб у розмірі від 6800 до 10200 грн, у разі повторного порушення законодавства – такий розмір складає від 8500 до 17000 грн.

Для отримання консультаціїз питань діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації при Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) – тел.: (0382) 65-87-88.

Адреса для направлення скарг у сфері державної реєстрації:

- Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) – 29007, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91;

- Міністерство юстиції України: 01001, м.Київ, вул.Городецького, 13.

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)