Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління юстиції (м. Хмельницький)  звернулась громадянка В. щодо роз’яснення порядку надання правової допомоги у цивільних та сімейних справах щодо витребування документів та виконання прохань про надання правової допомоги з питань державної реєстрації актів цивільного стану (інформація станом на 10.11.2021 р.)
 
Відповідь.  Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен громадянин має право на  правову допомогу. Це стосується і отримання повторних документів з інших держав. Ця допомога надається відділами державної реєстрації актів цивільного стану (далі – відділ ДРАЦС) на підставі двосторонніх та багатосторонніх договорів, укладених Україною з іншими державами.
     
Порядок витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземних держав передбачено чинним законодавством України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
     
Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, витребовують документи на підтвердження фактів державної реєстрації актів цивільного стану, здійснених компетентними органами іноземної держави, через Міністерство закордонних справ України, якщо інший порядок не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
Якщо договорами про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, установлений інший порядок витребування цих документів від компетентних органів іноземних держав, то діють правила, передбачені відповідним договором.
 
Порядок надання правової допомоги щодо витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану, зокрема, між державами-членами СНД, врегульовано Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаною 22.01.1993 року (далі – Конвенція) (із змінами внесеними згідно Протоколу до Конвенції 28.03.1997 року (далі – Протокол)). Цей документ спрямований на забезпечення належного захисту прав і законних інтересів осіб, що проживають на територіях країн СНД. 14 квітня 1995 року вона набула чинності для України.   
       
Правилами зазначеної Конвенції та інших міжнародних договорів визначаються порядок зносин між Договірними сторонами, форма та зміст клопотання про надання правової допомоги, мова, яка використовується при її наданні, порядок витребування і вручення документів про реєстрацію актів цивільного стану.
       
Зазначену Конвенцію застосовують у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Туркменістаном.
       
Згідно статті 14 Конвенції від 22.01.1993 року (із змінами внесеними згідно Протоколу до Конвенції від 28.03.1997 року) Договірні Сторони зобов’язуються  пересилати  одна одній на прохання без перекладу  і  безкоштовно  свідоцтва  про  реєстрацію актів громадянського стану – безпосередньо через органи реєстрації
актів громадянського стану Договірних Сторін з повідомленням громадян про пересилку документів.
       
У випадку, коли державою-членом СНД не ратифіковано Протокол до вказаної Конвенції, установи юстиції Договірних Сторін зносяться через свої центральні органи.
     
Водночас чинними міжнародними договорами може бути встановлений інший порядок витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану.
       
Не зайвим буде згадати і про наявність ряду чинних двосторонніх договорів України з іншими державами з надання правової допомоги:
договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 9 січня 1995 року;
договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13 грудня 1993 року;
договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 7 липня 1993 року,
договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року,
договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року,
договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 28 травня 2001 року,
договір між Україною та Угорською Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 2 серпня 2001 року, тощо.
       
Тобто для отримання документа про державну реєстрацію актів цивільного стану з території держав-членів СНД або країн Балтії, інших країн (з якими укладено двосторонні угоди, ратифіковані Верховною Радою України) громадяни повинні звернутись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з паспортним документом та документами підтверджуючими право на отримання відповідного документа. Громадянином заповнюється анкета щодо витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану з території держав-членів СНД або іншої держави в 2-х примірниках на кожен затребуваний документ.
       
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану оформляє прохання про надання правової допомоги, яке підписується керівником відділу та скріплюється гербовою печаткою та направляється для виконання в іноземну державу.
     
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02.08.2007 № 597/5, з 1 жовтня 2007 року відділи ДРАЦС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі та безпосередньо зазначені управління юстиції визначено органами, уповноваженими на здійснення безпосередніх зносин з відповідними уповноваженими органами Договірних Сторін Протоколу в рамках виконання статті 14 Конвенції в редакції Протоколу.
   
Таким чином, клопотання про надання правової допомоги разом з доданими документами пересилається територіальним відділом ДРАЦС до обласного управління юстиції, до повноважень якого відноситься пересилка вказаних документів до компетентного органу ЗАГС іншої держави. При виконанні клопотання про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.