Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Управління забезпечення примусового виконання рішень у Хмельницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин П. З питанням чим відрізняється примусове виконання рішень про стягнення аліментів від стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей? (інформація станом на 20.10.2021 р.)
 
Відповідь. Аналізуючи положення глав 9,15, 16, 17 Сімейного кодексу України приходимо до висновку, що під аліментами розуміються будь-які платежі на утримання внаслідок шлюбу, або факту батьківства (материнства) безвідносно до реципієнта цих платежів.
 
Згідно українського законодавства існують наступні види аліментів відмінних від аліментів на утримання дітей:
 
Аліменти на утримання того з подружжя, який є непрацездатним (статті 75, 76 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання того з подружжя, який хоча і є працездатним, однак у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду (частина 4 статті 75, 76 Сімейного кодексу України). 
Аліменти на утримання дружини під час вагітності та у разі проживання з нею дитини (стаття 84 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання чоловіка у разі проживання з ним дитини (стаття 86 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю (стаття 86 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою (стаття 91 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання згідно шлюбного договору (стаття 99 Сімейного кодексу України). 
Аліменти на утримання непрацездатних батьків (стаття 202 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання баби, діда, прабаби, прадіда (стаття 266 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання мачухи, вітчима (стаття 270 Сімейного кодексу України).
Аліменти на утримання тих, з ким особа проживала однією сім'єю до досягнення повноліття (стаття 271 Сімейного кодексу України).
 
Порядок стягнення аліментів регулюється статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження». Так згідно абзацу 2 частини 1 цієї статті виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України. Абзац 2 частини 2 статті 182 Сімейного кодексу, встановлює цей мінімум лише для дитини – у розмірі не меншому, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Що ж стосується аліментів на утримання іншого з подружжя, на утримання інших повнолітніх родичів (глави 9, 10, 17, 22 Сімейного кодексу України), то для цих категорій аліментних платежів мінімальний гарантований розмір не встановлений. 
 
За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.
 
Визначення суми заборгованості із сплати аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу), визначається виконавцем у порядку, встановленому Сімейним кодексом України. У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.
 
Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.
 
Однак, якщо ми говоримо про аліменти відмінні від аліментів на утримання неповнолітніх дітей, наприклад про право на утримання того із подружжя, який є непрацездатним, чи утримання непрацездатних батьків, то глава 16 статті 75 Сімейного кодексу України містить спеціальне застереження щодо неможливості нарахування заборгованості із виплати аліментів на утримання іншого з подружжя. Адже згідно частини 2 статті 75 статті 75 Сімейного кодексу України право на утримання виникає лише за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.
 
Якщо ж боржник непрацевлаштований, інших доходів немає, то нарахування йому заборгованості згідно статті 195 статті 75 Сімейного кодексу України не застосовується. Правила щодо нарахування заборгованості, стягнення пені за несплату аліментів законодавцем свідомо не поширено на правовідносини, що регулюються нормами глави 9 статті 75 Сімейного кодексу України.       
 
Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.
 
Під час визначення розміру вказаних аліментів суд враховує можливість одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та інших обставин.
 
Розмір аліментів може бути змінений за рішення суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.