Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!

До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин з питанням - як оновити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання?

 

Відповідь. Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначено, що юридичні особи, у тому числі громадські організації, повинні подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) у визначеному законодавством обсязі, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форма та зміст структури власності.

8 червня 2021 року Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який набрав чинності 11 липня 2021 року.

Тож всі юридичні особи (у тому числі громадські організації) мають подати зазначені відомості у період з 11 липня по 10 жовтня 2021 року.

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення КБВ юридичної особи має в обов`язковому порядку надаватись суб`єкту державної реєстрації, яка готується в довільній формі та є схематичним зображенням.

Звертаємо вашу увагу, що інформацію про КБВ, а в подальшому щорічне підтвердження, повинні подавати як ті юридичні особи, у яких є КБВ так і ті, що їх не мають.

Оновлення в ЄДР відомостей про КБВ можливо, як під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань» так і при вчинені інших реєстраційних дій, при вчинені яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Адміністративний збір не буде справлятися у разі подання суб’єкту державної реєстрації інформацію про КБВ в обсязі, визначеному Законом, протягом трьох місяців.

Однак, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей про юридичну особу чи після 11 жовтня 2021 року адміністративних збір буде справлятися у розмірі, встановленому статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань».

Для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи громадського формування (форма 4);

- структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»,

- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Слід зауважити, що звернутися з питань, пов`язаних з визначенням КБВ, обґрунтування причин відсутності КБВ у юридичної особи, складання схематичного зображення структури власності ви можете до Міністерства фінансів України, як до органу, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг».