Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До відділу з питань нотаріату у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин М. щодо вчинення нотаріальних дій за адресою місця проживання (інформація станом на 01.09.2021 р.)
 
Відповідь. Роз’яснюємо Вам, що відповідно до вимог частини другої статті 41 Закону України “Про нотаріат”, нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.
 
В окремих випадках, коли громадянин не може з’явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості  вчинюваної нотаріальної дії, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу. 
 
При цьому закон не визначає, які саме випадки слід розцінювати як такі, що унеможливлюють з’явлення особи до вказаних приміщень. Разом з тим, випадки вчинення нотаріальних дій на виїзді необхідно відносити до винятків, що здійснюються у разі неможливості такого з’явлення чи зумовлені особливістю вчинюваної нотаріальної дії. 
 
До випадків, коли особа не може з’явитись до нотаріуса, можна віднести, зокрема: хворобу, перебування її в установі виконання покарань, лікарні, похилий вік тощо.
 
Слід зазначити, що нотаріусом здійснюється виїзд для вчинення нотаріальних дій поза межами державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса лише після звернення особи до державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса особисто чи за телефоном та після роз’яснення особі порядку вчинення нотаріальних дій. 
 
Зазвичай нотаріус здійснює виїзд до особи щонайменше двічі: вперше - для встановлення до вчинення правочину особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, її волевиявлення, дійсних намірів, відсутності заперечень щодо умов правочину та погодження проекту документа; вдруге - безпосередньо для вчинення нотаріальної дії.