Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
       Як зареєструвати структурне утворення політичної партії? (інформація станом на 20.05.2020 р.)
 
     Відповідь. Питання створення та реєстрації політичних партій та їх структурних утворень врегульовано законами України «Про політичні партії в Україні» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
Загальний порядок створення політичної партії визначається статтею 10 Закону України «Про політичні партії в Україні».
 
Обласні, міські, районні організації (далі – структурні утворення політичних партій), первинні осередки політичних партій або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії. Реєстрація таких організацій здійснюється лише після реєстрації політичної партії.
 
Відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» реєстрація структурних утворень політичних партій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», після перевірки поданих матеріалів. 
 
Про утворення структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (відділи державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції в областях або центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», які забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації) у 10-денний строк з дня їх утворення.
 
Реєстрація структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.
 
Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
 
На державну реєстрацію структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи подаються документи, визначені частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Зокрема:
1) заява (форма 1, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (подаються лише заповнені сторінки), до якої додаються:
2) примірник протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії. Вимоги до протоколу визначені у ст.10 Закону України «Про політичні партії в Україні». Зокрема, протокол має містити такі відомості:
- дата та місце проведення установчих зборів, конференції;
- рішення про обрання головуючого та секретаря;
- рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного - утворення, передбаченого статутом партії;
- рішення про визначення найменування структурного утворення політичної партії, передбаченого статутом партії;
- рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів структурного утворення політичної партії, передбаченого статутом партії;
- рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти структурне утворення політичної партії для здійснення реєстраційних дій.
Протокол підписують головуючий та секретар.
3) реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції), який є невід’ємною частиною протоколу. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції): прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідність статуту політичної партії; 
6) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (зазначаються ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти структурне утворення політичної партії для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).
 
Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи подаються документи, визначені статтею 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Зокрема, :
1) заява (форма 18, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (подаються лише заповнені сторінки), до якої додаються: 
2) примірник протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи. Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції). Вимоги до змісту протоколу та реєстру осіб аналогічні з тими, що має містити протокол про створення структурного утворення політичної партії, що реєструється зі статусом юридичної особи; 
3)   копія статуту політичної партії;
4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.
 
Варто зазначити, що за проведення державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії адміністративний збір не стягується. 
 
Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації структурного утворення політичної партії та протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації первинного осередку політичної партії. Проведення державної реєстрації включає також формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, а також видачу за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії.
 
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.