Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
    Відділ з питань нотаріату у Вінницькій області Управління нотаріату Центрально – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) щодо плати при оформленні спадкових прав інформує (інформація станом на 03.02.2021 р.)
 
     Згідно ч. 1 ст. 42 Закону України «Про нотаріат», нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів.
 
Згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат» та п. 3 глави 16 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій         нотаріусами України (далі – Порядок), приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою.
 
Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері.
 
Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.
 
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про нотаріат», п. 1 та п. 2 глави 16 розділу І Порядку, за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених  законодавством.
 
За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата.
 
Наказом Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області від 13.12.2019 року за № 177/7 затверджено Тарифи на надання державними нотаріусами Вінницької області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру (далі - Тарифи). 
 
Вищезазначені Тарифи розміщені на інформаційних стендах в приміщеннях державних нотаріальних контор Вінницької області та оприлюднені на офіційному веб-ресурсі Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністертсва юстиції (м. Хмельницький) (https://cutt.ly/uhbrn7j).
 
За оформлення спадкових прав на нерухоме майно у державних нотаріальних конторах Вінницької області відповідно до вимог чинного законодавства, необхідно сплатити наступні платежі:
- 217,82  грн. – консультація з питань спадкування та вимог до документів, необхідних для оформлення спадкових прав (п. 1.14 Тарифів);
- 51 грн. – плата за витяг з Спадкового реєстру про перевірку наявності чи відсутності заповіту та спадкового договору (п. 3.4. наказу Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр»);
- 51 грн. – плата за витяг з Спадкового реєстру про перевірку наявності чи відсутності заведеної спадкової справи (п. 3.4. наказу Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр»);
- 130,69 грн. - складання проекту заяви про прийняття спадщини (п. 3.12.1 Тарифів).
 
За видачу свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно в державній нотаріальній конторі, відповідно до вимог чинного законодавства, необхідно сплатити наступні платежі:
- 174,25 грн. - правовий аналіз документів на предмет відповідності чинному законодавству стосовно оформлення спадкових прав на нерухоме майно (2.2.1 Тарифів);
- 130,69  грн. - складання проекту заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину (п. 3.12.3 Тарифів);
- 80,00 грн. – плата за одну інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);
- 34 грн. - державне мито за видачу свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (пп. «ж», п. 3, ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
- 116,17 грн. - виготовлення (друкування) свідоцтва (п. 3.1 Тарифів); 
- 210 грн. - плата (адміністративний збір) за проведення державної реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);
- 51 грн. – плата за реєстрацію свідоцтва про право на спадщину в Спадковому реєстрі (п. 3.3. наказу Міністерства юстиції України від                  07.07.2011 № 1810/5 «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр»);
- 15,96 грн. – вартість одного спеціального бланку нотаріального документу на якому викладається текст свідоцтва (договір постачання спеціальних бланків нотаріальних документів, що укладається між нотаріусами та ДП «Національні інформаційні системи», в ред. від 27.07.2019 року).
 
Крім того, за складання проекту запиту про витребовування відомостей, документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії стягується плата 58,08 грн., відповідно до п. 3.14 Тарифів.
 
У випадках, встановлених чинним законодавством за здійснення реєстраційних дій та/або отримання інформації з єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України стягується відповідна плата.
 
Звертаємо увагу, що кошти сплачуються в залежності від обсягу наданих послуг.
 
Інформуємо, що законодавством перебачено ряд пільг для окремих категорій осіб, що звертаються за вчиненням нотаріальної дії (даний перелік не є виключним), зокрема:
Згідно п. 11 та п. 12 Положення про порядок надання державними нотаріусами Вінницької області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області від 27.09.2017 р. за № 181/7 від сплати за надання додаткових платних послуг звільняються інваліди I-ї та II-ї груп, інваліди війни, учасники бойових дій, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
 
Тарифні ставки зменшуються на 50% при наданні додаткових послуг інвалідам III-ї групи.
 
Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від сплати державного мита звільняються:
- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих 
- внаслідок  Чорнобильської  катастрофи; 
- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; 
- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали  безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
- особи з інвалідністю I та II груп.
 
Відповідно до пункту 4.3 Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 (із змінами і доповненнями), плата за надання інформації зі Спадкового реєстру не справляється з: осіб  з  інвалідністю  I  та  II  груп,  осіб  з інвалідністю внаслідок  Другої  світової  війни та прирівняних до них осіб - за всі  звернення  до  Спадкового  реєстру; дітей-сиріт - за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту, спадкового договору або заведеної спадкової справи, якщо така перевірка пов'язана із заведенням спадкової справи; громадян, віднесених законом до 1-ї категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей-сиріт; непрацездатних за віком; громадян, що успадковують майно осіб, які загинули при захисті України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони приватної власності або колективної чи державної власності, а також осіб, реабілітованих у встановленому порядку, - за формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката.
 
Відповідно до п. 174.2.1. ст. 174 Податкового кодексу України, об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою.   
 
Згідно ст. 1 Закону України «Про нотаріат» документи, оформлені  державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.