Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
  До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернулась громадянка В. з приводу надання інформації про смерть свого прадіда (інформація станом на 09.12.2020 р.)
 
  Відповідь. Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану врегульовано Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (із змінами) (далі - Правила), Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 24.07.2008 № 1269/5 (із змінами) (далі – Інструкція), та Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 (із змінами) (далі – Порядок).
 
Згідно абзацу десятого пункту 9 розділу І Правил, повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану при підтвердженні права особи на отримання даних документів та, в окремих випадках, родинних відносин між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.
 
Абзацом першим пункту 3.1 розділу III Інструкції передбачено, що витяг з Реєстру видається реєстратором або отримується шляхом безпосереднього доступу незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.
 
Відповідно до абзацу першого пункту 3.6 розділу III Інструкції для отримання витягів з Реєстру реєстраторові подається заява (запит) про надання витягу з Реєстру.
 
Пунктами 3.7-3.10  розділу ІІІ Інструкції передбачено, що заява (запит) про надання витягу з Реєстру подається заявником особисто або шляхом надсилання поштою. Фізична особа під час особистого подання вищевказаної заяви пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки. 
 
До заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру в розмірі, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» (зі змінами).
 
Під час подання фізичною особою заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру шляхом надсилання поштою справжність підпису на ній заявника, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, засвідчуються відповідно до Закону України «Про нотаріат».
 
У цьому випадку документи надсилаються поштою з описом вкладення.
 
Відповідно до пункту 13 Порядку фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх  родичів  за  умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. 
 
Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається: 
- другому з подружжя,  а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам,  дідові,  бабі  та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні  стосунки;  
- спадкоємцям померлої особи, якщо родинні  стосунки  та/або право на спадкування  підтверджуються документально, за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа; 
- особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у  фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України  "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа; 
- особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа; 
- особі,  що  згідно  із  кредитним  договором є кредитором, за умови  пред’явлення  договору, паспорта або паспортного документа; 
- особі, що є власником  або користувачем земельної ділянки, суміжної  із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця,  за  умови  пред’явлення  відомостей про кадастрові номери земельної ділянки спадкодавця та суміжної  земельної ділянки,  паспорта або паспортного документа. 
 
Також зазначаємо, що на вимогу фізичної особи працівниками органів державної реєстрації актів цивільного стану надається письмова інформація про відомості актових записів цивільного стану, з якими вона має право на ознайомлення відповідно до законодавства (пункт 9 розділу І Правил).