Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
  До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернулась громадянка з питанням, чи може вона скасувати свійраніше складений заповіт (інформація станом на 02.12.2020 р.)
 
   Відповідь.Чинне цивільне законодавство України передбачає право заповідача на скасування та зміну запо­віту.
 
По своїй суті заповіт є особливим одностороннім правочином, який починає діяти лише після смерті заповідача. Тому, за життя заповідач вправі у будь-який час скасувати заповіт шляхом подання відповідної заяви нотаріусу. Крім цього, заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Роз’яснюємо Вам, що заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.
 
Разом з тим, якщо новий заповіт, складений заповідачем, було визнано недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встанов­лених статтями 225 і 231 Цивільного кодексу України (далі – ЦК). 
 
Положення ч. 4 ст. 1254 ЦК встановлюють неможливість відновлення попередньо складеного заповіту в разі визнання останнього заповіту недійсним, крім двох випадків, коли:
•   заповіт складено дієздатною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла ними керувати (ст. 225 ЦК);
•   заповіт складено під впливом насильства (ст. 231 ЦК).
 
Наведений перелік є вичерпним, а тому у разі визнання заповіту недійс­ним, крім випадків, коли існував раніше складений заповіт і недійсність заповіту встановлюється на підставі статей 225 і 231 ЦК, спадкування має здійснюватися за заповітом.
 
Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто і у порядку, встановленому ЦК для посвідчення заповіту.