Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
    До відділу з питань нотаріату у Вінницькій області Управління нотаріату Центрально – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції     (м. Хмельницький)звернувся заявник з проханням надати роз'яснення щодо строків вчинення виконавчого напису (інформація станом на 04.11.2020)
 
      Відповідь. Згідно ст. 18 Цивільного кодексу України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом. Також, згідно ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» та п. 3.1 глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі-Порядку) встановлено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.
 
Згідно п. 3.3 глави 16 розділу ІІ Порядку, Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку. 
 
Крім того, пунктами 2.3, 2.4 глави 16 розділу ІІ Порядку, вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.
 
Вчинення виконавчого напису за заявою одного з іпотекодержателів здійснюється нотаріусом після спливу десяти днів з дня одержання іншими іпотекодержателями письмового повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки.
 
Одночасно, пунктом 3.4 глави 16 розділу ІІ Порядку строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу
 
Звертаємо увагу на те, що постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 у справі № 826/20084/14, залишено без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 у справі            № 826/20084/14, визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині доповнення переліку новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин», у зв’язку з чим вчинення виконавчих написів на кредитних договорах, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями, суперечить чинному законодавству.