Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин з питання щодо виплати заборгованості за рішенням суду як “дитині війни” (інформація станом на 21.10.2020 р.) 
 
Відповідь. Роз’яснюємо, що Кабінетом Міністрів України з метою реалізації пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 03.09.2014 прийнято постанову № 440, якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою.
 
Відповідно до зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013, подаються до органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.
 
Повідомляємо, особа на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ або її представник подає до управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіонального управління Мін’юсту за місцезнаходженням боржника заяву про виконання рішення із зазначенням (щодо кожного рішення подається окрема заява): 
 
реквізитів банківського рахунка (у разі наявності - довідку банку) із зазначенням назви банку, його МФО, коду згідно з ЄДРПОУ, номера рахунка (поточний, транзитний, картковий), прізвища, імені, по батькові власника рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через підприємства поштового зв’язку (прізвище, ім’я, по батькові адресата, його поштова адреса (найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, поштовий індекс), якщо зазначений рахунок відсутній;
 
місця реєстрації (проживання);
 
номерів засобу зв’язку.
 
До заяви додаються:
 
оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірена його копія);
 
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 
копія паспорта громадянина України;
 
документи, що підтверджують повноваження представника, оформлені відповідно до вимог законодавства (у разі залучення).
 
В подальшому прийняті управлінням забезпечення примусового виконання рішень для обліку рішення вносяться до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою.
 
Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, прийняті виконавчі документи та рішення суду передаються органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості за ними.
 
Враховуючи вищевикладене, Ви чи Ваш представник може подати особисто чи направити поштою вищезазначені документи до Управління забезпечення примусового виконання рішень у Хмельницькій області  Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2.
 
При цьому звертаємо увагу, що у разі, якщо документи подаються представником, його повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.