Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин з питання отримання повторного свідоцтва про своє народження  (інформація станом на 13.10.2020 р.)
 
Відповідь. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та розділу IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 № 3307/5),  якщо оригінал свідоцтва було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено повторна видача свідоцтва про народження здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису про народження, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, незалежно від місця державної реєстрації та місця проживання заявника, за заявою встановленої форми особи, щодо якої складено актовий запис про народження, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників за наявності паспорта (паспортного документа) заявника. Свідоцтво про державну реєстрацію народження може повторно видаватись представнику вище вказаних осіб, у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.
 
До заяви додається квитанція про сплату державного мита за повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану у розмірі, встановленому підпунктом «е» пункту 5 статті 3 Декрету  Кабінету Міністрів України «Про державне мито» - 0.51 грн., якщо особа не має пільг щодо його сплати.
 
Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ним паспорта (паспортного документу).