Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
 
   До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції   (м. Хмельницький) звернулась громадянка з питанням щодо процедури перереєстрації друкованого засобу масової інформації (інформація станом на 16.09.2020 р.)
 
   Відповідь. Так, відповідно до статті 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі – Закон) від 16.11.1992 № 2782-XII та пункту 3.1 розділу 3 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні,  затвердженого  наказом  Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за № 173/12047 (далі – Положення) друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації в разі зміни засновника (складу співзасновників), назви, мови, сфери розповсюдження видання.
 
Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію до реєструючого органу. 
 
Відповідно до статті 12 Закону у заяві про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації повинні бути вказані: 
1) Засновник (співзасновники) видання; 
1-1)  пов’язана  особа  -  юридична  або  фізична  особа, яка здійснює  контроль  за  засновником  (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого  засобу  масової інформації, а також юридична  особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі  якщо  одним  із  співзасновників (співвласників) друкованого засобу  масової інформації є фізична особа,  пов’язаними  з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри  та  їхні  діти, чоловіки  (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;
2) вид видання;
3) назва видання;
4) мова видання; 
5) сфера розповсюдження (місцева, регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) та категорії читачів; 
6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість; 
7) передбачувані  періодичність  випуску,  обсяг  і   формат видання; 
8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити; 
9) місцезнаходження редакції. 
 
Реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими  підтверджується  його (їх)  цивільна  правоздатність  та  цивільна дієздатність (копія паспорта громадянина України, статуту, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо). Про зміну виду видання, юридичної  адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний (зобов'язані) відповідно повідомити реєструючий орган  у місячний термін. Тому, відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Положення до реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації. До заяви додаються документи, якими підтверджується правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників), угода між засновниками і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації у зв’язку зі зміною засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.
 
Відповідно до пункту 3.3 Розділу 3 Положення після прийняття реєструючим органом рішення про перереєстрацію для отримання нового свідоцтва засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва. Нове свідоцтво видається після надання реєструючому органу відповідного платіжного документа.
 
Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва. В разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну перереєстрацію втрачає чинність.
 
Контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу.