Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
   До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин щодо внесення змін до складу керівних органів структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи.  Який перелік документів необхідно надати до реєструючого органу? (інформація станом на 19.08.2020 р.)
 
   Відповідь. Відповідно до ст.11 Закону України «Про політичні партії в України» політична  партія  забезпечує внесення змін до відомостей про політичну  партію,  її  обласні,  міські і районні організації або інші  структурні  утворення,  передбачені статутом партії, а також про  первинні  осередки  політичної партії, що містяться в Єдиному державному  реєстрі,  в  порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у 10-денний строк після прийняття рішень з цих питань. 
 
Перелік документів, які необхідно  надати заявнику для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії зі статусом юридичної особи:
 
1. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма №4). Форма заяви, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 19.05.2020 №1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2020 року за № 454/34737.
 
2. Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою.
Відповідно до ч.10 ст.11 Закону України «Про політичні партії в Україні» рішення  про  зміни  до  відомостей  про обласні,   міські   і  районні  організації  або  інші  структурні утворення,  передбачені  статутом  партії,  а  також  про первинні осередки  політичної  партії,  що  містяться  в Єдиному державному реєстрі, приймаються в порядку, визначеному статутом партії, та оформляються   протоколом  засідання  відповідного  уповноваженого органу. 
Відповідно до п.6 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем уповноваженого органу управління юридичної особи. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.  
 
Реєстр учасників(громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу юридичної особи, в якому обов'язково зазначаються відомості:
- щодо учасників: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний  номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом. 
 
3.  Відомості про керівні органи громадського формування (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), - у разі внесення змін до складу керівних органів.
 
4. Документ про сплату адміністративного збору 
За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі - 0,3  прожиткового мінімуму (у 2020 році – 630 грн.)  за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу .
 
Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації - не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.
 
Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні члена керівного органу (крім керівника) така особа подає копію заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.
 
А щодо державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи ?
 
Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи:
 
1. Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма №7). Форма заяви, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 19.05.2020 №1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2020 року за № 454/34737.
 
2.Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
Відповідно до ч.10 ст.11 Закону України «Про політичні партії в Україні» рішення  про  зміни  до  відомостей  про обласні,   міські   і  районні  організації  або  інші  структурні утворення,  передбачені  статутом  партії,  а  також  про первинні осередки  політичної  партії,  що  містяться  в Єдиному державному реєстрі, приймаються в порядку, визначеному статутом партії, та оформляються   протоколом  засідання  відповідного  уповноваженого органу. 
 
3.Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії.
 
4.Відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів.
 
5.Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії.
 
Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття.
    
Слід зазначити, що документи для державної реєстрації подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
 
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність