Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
   До відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління юстиції (м. Хмельницький) звернулась громадянка М. по питанню зміни прізвища своєї малолітньої дитини (інформація станом на 12.08.2020).
              
  Відповідь. Це питання регулюється статтею 28 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що фізична особа набуває права та обов’язки та здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по-батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. 
 
Відповідно до Розділу ІІІ глави 4  Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. за №719/4940, із внесеними змінами згідно Наказу Міністерства юстиції України №2690/5 від 18.08.2019 державна реєстрація зміни імені проводиться лише стосовно громадян України. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити прізвище або власне ім’я.
Державна реєстрація зміни імені проводиться за заявою про зміну імені фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем її проживання, або проживання батьків неповнолітньої особи.
 
До заяви про зміну імені додаються:
- свідоцтво про народження заявника;
- свідоцтво про шлюб ( у разі зміни батьками прізвища);
- свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб батьків розірвано);
- свідоцтво про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
- фотокартка заявника;
- квитанція про сплату держмита. 
 
Відповідно до ст.148 СК України прізвище дитині може бути змінено її батьками у разі: зміни прізвища обома батьками, за умови, що дитина не досягла 7 років; зміни прізвища обома батьками, за умови згоди дитини, якщо вона досягла 7-річного віку;  зміни прізвища одного з батьків, за умови спільної згоди батьків та дитини, якщо вона досягла 7-річного віку; за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісти відсутнім, дитині, яка не досягла 14 років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків. Якщо є заперечення  одного з батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватись органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. Є й інші підстави зміни прізвища:, до таких можна віднести: скасування рішення суду про визнання батьківства; за наявності заяви матері та батька дитини про визнання батьківства, якщо актовий запис було складено відповідно до ст.135 СК України; за рішенням суду про усиновлення тощо.
 
Зміна прізвища дитини змінюється у порядку, встановленому Положенням про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, затверджених наказом МУЮ від 26.09.2002 року №86/5.
 
Прізвище дитини, яка досягла 7 років має змінюватися тільки при наявності згоди дитини. Згода дитини на зміну її прізвища також відповідає закріпленому у ст.8 Конвенції про права дитини її праву на збереження індивідуальності. 
 
Яка включає громадянство, ім’я та сімейні обов’язки.
 
Відсутність згоди дитини на зміну прізвища надано батькам тільки на основі постанови рішення суду, і тільки у тому випадку, якщо цього вимагають інтереси дитини (ч.3, ст.171 СК України).