Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернулася громадянка Н. щодо правомірності дій нотаріуса при посвідченні договору відчуження нерухомого майна на підставі довіреності. Заявниця зазначає, що вона уповноважена довіреністю на укладення договору купівлі-продажу квартири від імені власника квартири. Однак, нотаріус, крім передбачених законодавством документів, також вимагає надання ще і заяви довірителя про підтвердження дії довіреності. Громадянка Н. має сумніви щодо законності такої вимоги нотаріуса (інформація станом на 05.10.2022 р.)  
 
Відповідь: Змінами, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 р. № 164, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 719, передбачено, що нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно (у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), а також нотаріальне засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, які укладаються (підписуються) від імені фізичної особи - відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності, з дня видачі якої минуло більше одного місяця (більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави), дозволяється за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом, консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави, а у разі, коли така довіреність посвідчена нотаріусом без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, - також за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей з внесенням до нього відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для укладення (підписання) відповідного договору (акта). Справжність підпису на такій заяві повинно бути засвідчено нотаріусом не раніше ніж за сім календарних днів, а консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави - не раніше ніж за один місяць до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта).