Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин з питанням щодо порядку та строків перерахування коштів, в тому числі аліментів, стягувачам, які зараховані на депозитний рахунок відділу ДВС (інформація станом на 28.09.2022 р.)
 
Відповідь. Відповідно до пункту 3 розділу III Інструкції з організації примусового виконання рішень (далі - Інструкція) у заяві про примусове виконання рішення зазначаються такі відомості:
назва і дата видачі виконавчого документа;
прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові стягувача;
дата народження та адреса місця проживання чи перебування стягувача;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) стягувача;
номер телефону стягувача;
спосіб перерахування стягнутих з боржника грошових сум (у разі виконання рішення про стягнення коштів);
реквізити рахунку, відкритого у банку або в іншій фінансовій установі, для отримання стягнутих з боржника грошових сум (за наявності).
 
Стягнуті з боржника грошові суми підлягають зарахуванню на рахунки для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам. 
 
Це рахунки, відкриті Міністерством юстиції України, міжрегіональними управліннями Мін'юсту, відділами державної виконавчої служби в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках. 
 
Згідно пунктів 13 та 14 розділу VII Інструкції у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів, державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження, яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу. 
 
Перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби чи приватного виконавця здійснюється на підставі платіжних доручень.
 
При цьому слід зазначити, що на період воєнного стану, внесено зміни щодо порядку перерахування аліментів, які утримуються із доходу боржника, зокрема з 26.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» № 2129-IX прийнятий 15.03.2022, яким передбачено, що за рішеннями про стягнення аліментів, підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, які здійснюють відрахування з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.