Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До відділу з питань нотаріату у Вінницькій області Управління нотаріату Центрально – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернулась громадянка В. із запитанням: «Чи можна передати документи на зберігання нотаріусу?» (інформація станом на 03.08.2022 р.)
 
Відповідь. Главою 17 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон),  передбачено вчинення нотаріусом такої нотаріальної дії, як прийняття документів на зберігання.
 
В Законі України «Про інформацію» зазначено, що документ – це матеріальний носій, що містить інформацію основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.
 
Главою 19 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України встановлено, що нотаріуси за заявами заінтересованих юридичних та фізичних осіб приймають на зберігання документи за описом, який складається в двох примірниках і підписується особою, яка здала документи на зберігання, та нотаріусом. Один примірник опису залишається у справах нотаріуса, а другий видається особі, яка здала документи на зберігання.
 
Законодавець передбачає можливість прийняття нотаріусом документів на зберігання і без опису – за клопотанням заінтересованої особи, якщо вони належним чином упаковані в присутності нотаріуса. У такому випадку упаковка має бути скріплена печаткою нотаріуса, його підписом та підписом особи, яка здала документи на зберігання.
 
Підтвердженням прийняття документів на зберігання є свідоцтво за встановленою формою, яке нотаріус видає заінтересованій особі, яка здала документи на зберігання. В свідоцтві обов’язково вказується строк на який документи приймаються на зберігання. До свідоцтва також додається примірник опису, якщо такий проводився.
 
Прийняті документи зберігаються в окремому пакеті в залізних шафах чи сейфах, опечатаних печаткою нотаріуса.
 
Документи, прийняті на зберігання, повертаються на вимогу заінтересованої особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноважених нею осіб при пред'явленні свідоцтва і примірника опису чи за рішенням суду.