Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернулася громадянка Т. з питанням щодо процедури створення та реєстрації благодійної організації в умовах воєнного стану (інформація станом на 18.05.2022 р.)
 
Відповідь. Спочатку необхідно визначитись та обрати форму організації.
 
Статтею 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» передбачено 3 види/форми, у яких може створюватися благодійна організація: благодійне товариство, благодійний фонд, благодійна установа.
 
Благодійним товариством визнається благодійна організація (далі – БО), яка створена не менш ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.
 
Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою.
 
Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.
 
Щодо реєстрації благодійної організації роз’яснюємо наступне: 
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» державну реєстрацію БО проводить державний реєстратор (який розташований у Центрі надання адміністративних послуг) за місцем перебування такої організації. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» встановлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, , проводиться/забезпечується державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація. Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій. 
 
Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено такий перелік документів, які подають державному реєстратору:
– заява про державну реєстрацію юридичної особи (форма №2). У заяві має бути зазначено КВЕД (код видів економічної діяльності) благодійної організації. КВЕД для БО 88.99 (надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. (включає послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, які надаються особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях);
– оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення засновника про створення БО (у разі наявності двох або більше засновників це рішення має бути у формі протоколу установчих зборів);
– статут чи установчий акт (прошитий, пронумерований і підписаний засновниками), нотаріальне засвідчення підписів засновників не вимагається;
– заява про включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій – за бажанням (але варто пам’ятати, що трапляються випадки, коли заяву доводиться подавати повторно безпосередньо до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації БО);
структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства
– якщо документи подає представник, то державному реєстратору також надається довіреність на цю особу.
 
Плата за реєстрацію благодійної організації не справляється.
 
За результатами державної реєстрації БО за бажанням отримує паперову виписку з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, електронну версію статуту публікує реєстраційний орган на сайті Міністерства юстиції України (доступ можливий за кодом доступу, який надається під час державної реєстрації).
 
Засновники й учасники благодійної організації
 
У чому ж полягає різниця між статусами засновника й учасника БО? Засновники – це особи, які створюють БО та після створення набувають усіх прав й обов’язків учасників без додаткових процедур. Учасники ж входять до складу благодійної організації після реєстрації за процедурою, прописаною в статуті БО. При цьому зауважимо, що припинення повноважень особи як члена виконавчого органу БО ніяк не впливає на її статус учасника.
 
Також звертаємо увагу, що право участі в БО не можна передати чи делегувати на підставі ст. 100 Цивільного кодексу України, згідно з якою право участі у товаристві є немайновим правом та не підлягає переуступленню.
 
Поширеним також є питання, чи треба указувати в статуті (установчому акті) БО персональні дані засновників. Законодавство не містить вимоги вказувати в установчих документах БО склад її засновників. Такі дані містяться у відповідних протоколах. Також згідно з п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» перелік засновників (учасників) юридичної особи міститься в Єдиному державному реєстрі.
 
Якщо БО засновує єдиний засновник, то часто виникає питання, чи доцільно включати до статуту розділ про права та обов’язки учасників. Частиною 3 ст. 14 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено умови та порядок прийняття до складу учасників БО, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників БО такими, що обов’язково мають міститися у статутних документах БО. Не слід також забувати, що навіть у БО з одним засновником/учасником вищим органом управління є загальні збори учасників відповідно до ч. 6 ст. 20 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 
Як у такому разі оформляти протокол установчих зборів БО з одним засновником? Виходячи з норм ч. 2 ст. 12, ч. 6 ст. 20 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», можна стверджувати, що рішення про створення та державну реєстрацію БО, затвердження статуту БО, формування органів управління може прийняти засновник одноосібно й оформити не у вигляді протоколу, а у вигляді рішення засновника. Таке рішення міститиме дату та місце його складання, реквізити засновника, прийняті ним рішення, підпис засновника (у разі якщо засновник є юридичною особою – підпис керівника, скріплений печаткою). Єдиний засновник БО може виконувати функції директора (наприклад, відкривати рахунок у банку, подавати заяву для отримання статусу неприбуткової організації тощо) на громадських засадах, без оформлення в штат та укладення трудового договору, оскільки такі дії не підпадають під істотні ознаки трудових відносин, визначені ст. 21 Кодексу законів про працю України.