Інформаційне роз’яснення щодо нормативно-правового регулювання, завдань та функцій Державної реєстраційної служби України


Державна реєстраційна служба України створена на підставі Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Указом Президента України № 401 від 06.04.2011 року затверджено Положення про Державну реєстраційну службу України. Відповідно до даного документу Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України та входить до системи органів виконавчої влади.

Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, основним завданням якого є: реалізація державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, а також внесення на розгляд Міністра юстиції України пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах.

Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань:

 • координує та контролює діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
 • надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;
 • забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, та надання в межах повноважень інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;
 • надає адміністративну послугу щодо проставлення апостиля на офіційних документах, виданих Укрдержреєстром та структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
 • здійснює методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;
 • організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та здійснює керівництво і контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;
 • здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;
 • видає спеціалізований друкований засіб масової інформації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • забезпечує безперешкодний доступ судам загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • здійснює реєстрацію релігійних організацій;
 • здійснює відповідно до законодавства легалізацію всеукраїнських об'єднань громадян; реєстрацію політичних партій, міжнародних громадських організацій, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, міжнародних організацій роботодавців, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні; здійснює державну реєстрацію всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації; здійснює реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, Будівельної палати України, Аудиторської палати України; здійснює реєстрацію адвокатських об'єднань, статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами; статуту територіальної громади міста Києва, реєстрацію всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування; здійснює відповідно до законодавства легалізацію на відповідність заявленому статусу всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань; реєструє, бере до відома, погоджує зміни до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань, реєструє зміни до статутів; здійснює державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
 • здійснює державну реєстрацію символіки громадських організацій, політичних партій, благодійних організацій;
 • здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначені законом заходи у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; здійснює контроль за додержанням громадськими організаціями положень статуту, застосовує стягнення або вносить до суду подання щодо застосування до громадських організацій стягнень за порушення законодавства; здійснює відповідно до компетенції контроль за діяльністю благодійних організацій; звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;
 • забезпечує оприлюднення даних про зареєстровані/легалізовані об'єднання громадян, політичні партії, благодійні організації та інші громадські формування, інформації про відмову в реєстрації об'єднань громадян;
 • забезпечує ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських організацій, політичних партій, благодійних організацій; Реєстру адвокатських об'єднань;
 • здійснює управління об'єктами державної власності;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законами України та іншими актами законодавства у визначених сферах діяльності.

Відповідно до п.28 ч. 3 Положення про Державну реєстраційну службу України Укрдержреєстр організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укрдержреєстру.

У зв'язку з цим, звернення фізичних та юридичних осіб з питань діяльності Укрдержреєстру та питань, що належать до його компетенції, необхідно направляти на  адресу Державної реєстраційної служби України: м. Київ, 02002, вул. М. Раскової,15; контактний телефон 517-07-27.